De AVG regelen in de kinderopvang?

Onze support heb je!

1.
Aanmelden

Meld je organisatie aan en krijg direct toegang tot onze online werkomgeving.

2.
Doorloop het programma

Onze stap-voor-stap aanpak leidt je door alle vereiste onderdelen van de AVG.

3.
Blijf compliant

Met een jaarabonnement blijft jouw organisatie ook in de toekomst voldoen aan de AVG.

Eenvoudig voldoen aan de AVG in de kinderopvang

Eenvoudig voldoen aan de AVG in de kinderopvang

Voldoen aan de AVG kan een hele klus zijn. Je wilt zorgvuldig omgaan met de gegevens van ouders, kinderen en medewerkers. Dit zijn vaak bijzondere persoonsgegevens en daar stelt de wet zware eisen aan. Heb je alles goed geregeld? AVG-support biedt organisaties in de kinderopvang een heldere en gestructureerde aanpak om volledig aan de privacywet te voldoen. Onze online werkomgeving is ontworpen om zowel kleine als grote kinderdagverblijven te begeleiden in het complexe landschap van de AVG.

Waarom AVG-support?

  • Hulp bij  AVG-compliancy: We loodsen je door de AVG, stap voor stap. Speciaal afgestemd op wat jij nodig hebt.
  • Bescherm de gegevens van ouders, kinderen en medewerkers: We laten je zien hoe je het beste omgaat met gevoelige informatie. Zo blijft alles wat privé is ook echt privé.
  • Voorkom boetes en reputatieschade: Ons programma zorgt ervoor dat je niet alleen de regels volgt, maar ook dat je patiënten erop kunnen vertrouwen dat je op een veilige manier met hun gegevens om gaat.

40.000 organisaties gingen je voor

Uitbesteden is voor ons te duur. AVG-support.nl is begrijpelijk zodat ik het voor een groot deel zelf kan doen. En uitleggen. Dat is ook belangrijk, want iedereen in de vereniging moet zich er a an houden.

Amersfoorts Jeugdorkest

Amersfoorts Jeugdorkest

AVG-support zorgde voor nog meer bewustwording. We dachten dat we al goed bezig waren, maar door alle stappen in het stappenplan kwamen we erachter dat we sommige dingen nog niet goed op de rit hadden.

Dolfijn Begeleide Vakanties

Dolfijn Begeleide Vakanties

AVG. Eerst zag ik door de bomen het bos niet meer. Het programma gaf begrijpelijke uitleg per stap, waar – door het in de praktijk meeviel. Wat een opluchting! 

VVE Pinksterbloemplein

VVE Pinksterbloemplein

Dit biedt ons support-programma:

Laptop

Online werkomgeving met heldere checklisten

Zichtbaar resultaat in de vorm van AVG OK-vignet

Uitleg en assistentie in begrijpelijke taal

Handige voorbeeld-documenten en uitlegvideo’s

AVG Videotraining voor medewerkers

Online bijeenkomst van 2 uur om je te helpen op te starten

Laptop
Privacy uitdagingen in de kinderopvang

Privacy uitdagingen in de kinderopvang

In de kinderopvang draait alles om zorg en aandacht. Die aandacht besteed je in de eerste plaats aan de kinderen, maar ook aan hoe je omgaat met hun gegevens. Of je nu pedagogisch medewerker bent, leiding geeft, of werkt in de administratie; dagelijks werk je met gevoelige informatie. Je beheert kinddossiers, wisselt gegevens uit met ouders en werkt binnen de kaders van de AVG. Dit vereist zorgvuldigheid en kan soms uitdagend zijn, vooral omdat je je volledige aandacht aan goede opvang wilt geven.

Wij helpen je met de AVG in de kinderopvang

Wij helpen je met de AVG in de kinderopvang

Bij AVG-support begrijpen we de uitdagingen die je tegenkomt in de dagelijkse praktijk. Daarom hebben we een oplossing bedacht die precies past bij wat jij nodig hebt. Iets dat helpt met de AVG, zonder ingewikkeld te zijn. 

Veel kinderdagverblijven hebben al ontdekt hoe fijn ons programma werkt. We bieden begrijpelijke uitleg en persoonlijke ondersteuning. Zo kun jij je focussen op je werk. Sluit je aan bij de vele anderen die al merken hoe onze ondersteuning helpt. Met AVG-support krijg je de hulp en tools die je nodig hebt. Zo kun je met een gerust hart doen waar je goed in bent: de beste zorg bieden aan kinderen en ouders.

Dit zegt de wet:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is essentieel voor hoe we in Europa met persoonsgegevens omgaan. In de kinderopvang werk je dagelijks met gevoelige informatie van kinderen, wat onder strikte privacyregels valt. Dit zijn de belangrijkste eisen:

Krijg hulp om op alle vlakken aan de AVG te voldoen

Krijg hulp om op alle vlakken aan de AVG te voldoen

De AVG omvat meer dan je denkt. In de online werkomgeving pas je de AVG toe in alle lagen van je organisatie. Van juridisch advies tot het afstemmen met IT-systemen, van het opstellen van werkprotocollen tot de uitvoering door medewerkers.

Probeer 30 dagen gratis

Veelgestelde vragen over privacy in de kinderopvang

Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Europese wetgeving die bepaalt hoe organisaties, inclusief kinderopvangcentra, persoonsgegevens verzamelen en verwerken. De AVG stelt specifieke voorwaarden voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens van kinderen.

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens en hoe moeten deze worden behandeld?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die gevoelig zijn, zoals medische informatie, religie, etniciteit en politieke opvattingen. Kinderopvangcentra moeten strikte maatregelen nemen om deze gegevens te beschermen en mogen ze alleen verwerken als er een wettelijke grondslag voor is, zoals expliciete toestemming van de ouders.

Wat is de UAVG en hoe beïnvloedt het kinderopvangcentra?

De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) is aanvullende Nederlandse wetgeving op de AVG. Deze wet bepaalt bijvoorbeeld dat kinderen onder de 16 jaar niet zelfstandig toestemming mogen geven voor de verwerking van hun gegevens. Kinderdagverblijven moeten daarom altijd toestemming van de ouders of voogd verkrijgen.

Hoe lang mogen kinderdagverblijven persoonsgegevens bewaren?

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Kinderopvangcentra moeten een bewaarbeleid opstellen dat duidelijk maakt hoe lang verschillende soorten gegevens worden bewaard en wanneer ze worden vernietigd.

Wat zijn de gevolgen als kinderdagverblijven niet aan de AVG voldoen?

Als kinderdagverblijven niet voldoen aan de AVG, kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) sancties opleggen zoals boetes, dwangsommen, verwerkingsverboden, berispingen of waarschuwingen.

Moeten kinderdagverblijven een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aanstellen?

Kinderopvangcentra zijn verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen als zij op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken. Deze FG houdt toezicht op de naleving van de AVG binnen de organisatie en fungeert als aanspreekpunt voor privacyvragen.

Welke rechten hebben ouders en kinderen onder de AVG?

Ouders en kinderen hebben verschillende rechten onder de AVG, waaronder het Recht op inzage (Ouders kunnen verzoeken om inzage in de persoonsgegevens van hun kinderen die worden verwerkt), het Recht op rectificatie (Ouders kunnen verzoeken om onjuiste gegevens te corrigeren), het Recht op vergetelheid:(Ouders kunnen verzoeken om de gegevens van hun kinderen te laten verwijderen) en het Recht op beperking van de verwerking (Ouders kunnen verzoeken om de verwerking van gegevens te beperken).

Wat moet er in een privacyverklaring van een kinderdagverblijf staan?

Een privacyverklaring moet duidelijk beschrijven welke persoonsgegevens worden verzameld, met welk doel, hoe lang deze gegevens worden bewaard, en welke rechten ouders en kinderen hebben. De verklaring moet eenvoudig toegankelijk zijn, bijvoorbeeld via de website van het kinderopvangcentrum, en regelmatig worden bijgewerkt.

Hoe moeten kinderdagverblijven toestemming vragen voor gegevensverwerking?

Kinderopvangcentra moeten expliciete toestemming van de ouders of voogden verkrijgen voordat ze persoonsgegevens van kinderen verwerken. Dit kan via een toestemmingsformulier dat duidelijk uitlegt welke gegevens worden verzameld en met welk doel.

Hoe moeten kinderopvangcentra gegevens beveiligen?

Kinderopvangcentra moeten passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen. Dit omvat het gebruik van beveiligde systemen, het beperken van toegang tot gegevens tot alleen die medewerkers die deze nodig hebben, en het regelmatig controleren en bijwerken van beveiligingsmaatregelen.

Wat moeten kinderdagverblijven doen bij een datalek?

Bij een datalek moeten kinderopvangcentra dit onmiddellijk melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien nodig, de betrokken ouders informeren. Ze moeten ook maatregelen nemen om verdere datalekken te voorkomen.

Wat zijn de regels voor het delen van foto’s en video’s in de kinderopvang?

Voor het delen van foto’s en video’s van kinderen is expliciete toestemming van de ouders vereist. Kinderopvangcentra moeten duidelijk aangeven hoe de foto’s en video’s worden gebruikt en waar ze worden gepubliceerd (bijvoorbeeld op de website of social media).

Hoe moeten kinderopvangcentra omgaan met gegevens van medewerkers?

De AVG geldt ook voor de persoonsgegevens van medewerkers. Kinderopvangcentra moeten ook hier zorgen voor een juiste verwerking, beveiliging en transparantie over hoe deze gegevens worden gebruikt. Toestemming van medewerkers is noodzakelijk voor het verwerken van hun bijzondere persoonsgegevens.

Welke stappen kunnen kinderopvangorganisaties nemen om aan de AVG te voldoen?

Organisaties in de kinderopvang kunnen de volgende stappen nemen om aan de AVG te voldoen:
– Maak een overzicht van alle verwerkte persoonsgegevens.
– Vraag expliciete toestemming van ouders voor de verwerking van persoonsgegevens.
– Stel een duidelijke privacyverklaring op en zorg dat deze eenvoudig toegankelijk is.
– Implementeer passende beveiligingsmaatregelen.
– Stel een beleid op voor gegevensbewaring en -vernietiging.
– Informeer en train medewerkers over de AVG en het belang van gegevensbescherming.
– Stel een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan als dat nodig is.