Aan de slag met AVG in de zorg?

Onze support heb je!

1.
Aanmelden

Meld je organisatie aan en krijg direct toegang tot onze online werkomgeving.

2.
Doorloop het programma

Onze stap-voor-stap aanpak leidt je door alle vereiste onderdelen van de AVG.

3.
Blijf compliant

Met een jaarabonnement blijft jouw organisatie ook in de toekomst voldoen aan de AVG.

Eenvoudig AVG compliant in de zorg met deze slimme oplossing

Eenvoudig AVG compliant in de zorg met deze slimme oplossing

Voldoen aan de AVG kan een hele klus zijn. Je wilt zorgvuldig omgaan met de gegevens van jouw cliënten. Maar heb je alles goed geregeld? AVG-support biedt professionals in de zorg een heldere en gestructureerde aanpak om volledig aan de privacywet te voldoen. Onze online werkomgeving is ontworpen om zorginstellingen van alle groottes te begeleiden in het complexe landschap van de AVG.

Waarom AVG-support?

  • AVG-compliant: We loodsen je door de AVG, stap voor stap. Speciaal afgestemd op wat jij nodig hebt.
  • Bescherm de (bijzondere) persoonsgegevens van je cliënten en patiënten: We laten je zien hoe je het beste omgaat met gevoelige informatie. Zo blijft alles wat privé is ook echt privé.
  • Voorkom boetes en reputatieschade: Ons programma zorgt ervoor dat je niet alleen de regels volgt, maar ook dat je patiënten erop kunnen vertrouwen dat je op een veilige manier met hun gegevens om gaat.

40.000 organisaties gingen je voor

Uitbesteden is voor ons te duur. AVG-support.nl is begrijpelijk zodat ik het voor een groot deel zelf kan doen. En uitleggen. Dat is ook belangrijk, want iedereen in de vereniging moet zich er a an houden.

Amersfoorts Jeugdorkest

Amersfoorts Jeugdorkest

AVG-support zorgde voor nog meer bewustwording. We dachten dat we al goed bezig waren, maar door alle stappen in het stappenplan kwamen we erachter dat we sommige dingen nog niet goed op de rit hadden.

Dolfijn Begeleide Vakanties

Dolfijn Begeleide Vakanties

AVG. Eerst zag ik door de bomen het bos niet meer. Het programma gaf begrijpelijke uitleg per stap, waar – door het in de praktijk meeviel. Wat een opluchting! 

VVE Pinksterbloemplein

VVE Pinksterbloemplein

Dit biedt ons support-programma:

Laptop

Online werkomgeving met heldere checklisten

Zichtbaar resultaat in de vorm van AVG OK-vignet

Uitleg en assistentie in begrijpelijke taal

Handige voorbeeld-documenten en uitlegvideo’s

AVG Videotraining voor medewerkers

Online bijeenkomst van 2 uur om je te helpen op te starten

Laptop
Privacy uitdagingen in de zorg

Privacy uitdagingen in de zorg

In de zorg gaat het om aandacht. Die aandacht geef je aan je patiënten, maar ook aan de manier waarop je met hun gegevens omgaat. Of je nu fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, of een andere zorgverlener bent; elke dag werk je met persoonlijke informatie. Je houdt dossiers bij, voert gesprekken die niemand anders mag horen en probeert tegelijkertijd te voldoen aan de AVG-regels. Het kan best veel zijn. Vooral omdat je het liefst al je aandacht aan je cliënten geeft.

Wij helpen je met AVG in de zorg

Wij helpen je met AVG in de zorg

Bij AVG-support begrijpen we de uitdagingen die je tegenkomt in de dagelijkse praktijk. Daarom hebben we een oplossing bedacht die precies past bij wat jij nodig hebt. Iets dat helpt met de AVG, zonder ingewikkeld te zijn. 

Veel zorgverleners hebben al ontdekt hoe fijn onze online werkomgeving is. We bieden begrijpelijke uitleg en persoonlijke ondersteuning. Zo kun jij je focussen op je werk. Met AVG-support krijg je de hulp en tools die je nodig hebt. Zo kun je met een gerust hart doen waar je goed in bent: de beste zorg bieden aan je cliënten.

Dit zegt de wet over AVG in de zorg

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt hoe we moeten omgaan met persoonsgegevens. In de zorg heb je vaak te maken met bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsinformatie, die onder nog striktere regels vallen. Dit zijn de belangrijkste eisen:

Krijg hulp om op alle vlakken aan de AVG te voldoen

Krijg hulp om op alle vlakken aan de AVG te voldoen

De AVG omvat meer dan je denkt. In de online werkomgeving pas je de AVG toe in alle lagen van je organisatie. Van juridisch advies tot het afstemmen met IT-systemen, van het opstellen van werkprotocollen tot de uitvoering door medewerkers.

Probeer 30 dagen gratis

Veelgestelde vragen over privacy in de zorg

Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Europese wetgeving die bepaalt hoe zorgaanbieders persoonsgegevens verzamelen en verwerken. De AVG bevat specifieke voorwaarden voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens. Zorgaanbieders moeten onder andere de veiligheid van persoonsgegevens garanderen en patiënten hebben het recht om hun gegevens te controleren en te laten verwijderen.

Wat is de UAVG?

De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) is aanvullende Nederlandse wetgeving op de AVG. Deze wet bepaalt bijvoorbeeld dat kinderen onder de 16 jaar niet zelfstandig toestemming mogen geven voor de verwerking van hun gegevens en legt extra bevoegdheden vast voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wat regelt de Wabvpz?

De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) regelt onder andere het gebruik van het Burgerservicenummer (BSN) en de digitale uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners. Deze wet legt ook verschillende patiëntenrechten vast, zoals het recht op kosteloos inzage en afschrift van het medisch dossier.

Wat is het Begz?

Het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders (Begz) is een algemene maatregel van bestuur die regels uitwerkt over de verwerking van persoonsgegevens door zorgaanbieders. Dit besluit verplicht zorgaanbieders bijvoorbeeld om te voldoen aan de NEN 7510 normen en veilige verbindingen te gebruiken

Hoe kan ik aantonen dat ik voldoe aan de AVG?

Elke organisatie is verplicht verantwoording af te leggen over de verwerking van persoonsgegevens wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar om vraagt. Dat betekent dat je moet kunnen aantonen dat je zaken zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid hebt vastgelegd. Maar bijvoorbeeld ook dat je de juiste technische en organisatorische maatregelen hebt genomen om persoonsgegevens te beveiligen. Je kunt natuurlijk zelf een document maken waarin je dat beschrijft. Maar als je het AVG-support gebruikt, kun je een AVG-verklaring opvragen die automatisch wordt samengesteld op basis van wat je hebt ingevuld. Superhandig!

Wat zijn NEN-normen?

NEN-normen zijn door het Nederlands Normalisatie-instituut vastgestelde regels voor de zorgsector. Belangrijke NEN-normen voor zorgaanbieders zijn: NEN 7510 voor de beveiliging van persoonsgegevens, NEN 7512, de vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling en NEN 7513 voor de logging van handelingen in medische dossiers.

Wat regelt de WGBO?

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van zorgverleners en patiënten. Dit omvat onder andere het recht van patiënten op informatie over hun gezondheidstoestand en behandelopties, en het recht om een behandeling te weigeren. De WGBO bevat ook bepalingen over privacy en vertrouwelijkheid van medische gegevens.

Wat is de Wkkgz?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de positie van patiënten te versterken. De wet verplicht zorgaanbieders om goede zorg te leveren, een klachtenregeling aan te bieden en ernstige incidenten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Wat regelt de Wet BIG?

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) stelt regels voor de beroepsuitoefening van gezondheidszorgberoepen zoals artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Deze wet beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen en bevat tuchtrechtelijke bepalingen voor zorgverleners.

Wat is de Wegiz?

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) zorgt ervoor dat de uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en patiënten elektronisch en genormaliseerd plaatsvindt. Deze uitwisseling moet goed beveiligd zijn en voldoet aan NEN-normen, kwaliteits- en informatiestandaarden.

Wanneer heb ik een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) nodig?

Zorgaanbieders die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken, moeten een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) in dienst hebben. Deze FG houdt toezicht op de naleving van de AVG binnen de organisatie.

Wat zijn de gevolgen als zorgaanbieders niet aan de AVG voldoen?

Als zorgaanbieders niet voldoen aan de AVG, kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) sancties opleggen zoals boetes, dwangsommen, verwerkingsverboden, berispingen of waarschuwingen.