Zelf de AVG regelen voor je vereniging?

Onze support heb je!

1.
Aanmelden

Meld je vereniging aan en krijg direct toegang tot onze online werkomgeving.

2.
Doorloop het programma

Onze stap-voor-stap aanpak leidt je door alle vereiste onderdelen van de AVG.

3.
Blijf compliant

Met een jaarabonnement blijft jouw vereniging ook in de toekomst voldoen aan de AVG.

Voldoe eenvoudig aan de AVG met onze oplossing

Voldoe eenvoudig aan de AVG met onze oplossing

In het verenigingsleven is privacy erg belangrijk. Of het nu gaat over de ledenlijsten van een sportclub, de inschrijvingen voor een buurtvereniging, of het gegevensbeheer van een muziekgroep; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) speelt een grote rol. AVG-support biedt verenigingen een duidelijke en gestructureerde aanpak om helemaal aan de AVG te voldoen. Onze online werkomgeving is speciaal ontworpen om verenigingen van elk formaat te helpen met het voldoen aan de AVG.

Waarom AVG-support voor verenigingen?

  • Helemaal AVG-klaar: Wij begeleiden je stap voor stap door alles wat je moet weten en doen om je vereniging of club te laten voldoen aan de AVG.
  • Bescherm de gegevens van je leden: We leren je hoe je zorgvuldig omgaat met de informatie van je leden. 
  • Voorkom boetes en reputatieschade: Met onze oplossing zorg je ervoor dat je aan alle regels voldoet.

Wat verenigingen willen weten

Foto’s van bijeenkomsten: mag dat?

Mag je van evenementen en bijeenkomsten foto’s of video’s maken en die publiceren? De AVG-expert geeft antwoord. Lees meer

Mag je een ledenbestand op een privécomputer bewaren?

Een vereniging vroeg ons: Wij hebben verschillende leden die ons ledenbestand bijhouden. Zij doen dat op hun privécomputer, mag dat? De expert geeft antwoord. Lees meer

Mag ik als (sport)vereniging gegevens van leden delen?

Veel verenigingen hebben vragen over de persoonsgegevens van hun leden. Mag je die bijvoorbeeld delen als een lid ziek is? De AVG-expert geeft antwoord. Lees meer

Dit krijg je met AVG-Support:

Laptop

Online werkomgeving met heldere checklisten

Zichtbaar resultaat in de vorm van AVG OK-vignet

Uitleg en assistentie in begrijpelijke taal

Handige voorbeeld-documenten en uitlegvideo’s

Afgestemd op de vorm en omvang van je organisatie

Online bijeenkomst van 2 uur om je te helpen op te starten

Laptop
Privacy uitdagingen bij verenigingen

Privacy uitdagingen bij verenigingen

In het verenigingsleven draait alles om samen activiteiten ondernemen. Daar hoort ook bij dat je zorgvuldig omgaat met privacy. Of je nu voorzitter bent van een sportclub, penningmeester van een muziekvereniging, of secretaris van een buurtcomité; elke dag heb je te maken met persoonlijke gegevens. Je beheert ledenlijsten, organiseert evenementen en communiceert belangrijke updates, terwijl je ook nog eens moet zorgen dat je aan de AVG-regels voldoet. Het is een flinke klus, zeker omdat je het liefst al je energie in de activiteiten en het welzijn van je leden steekt.

Wij helpen je met de AVG voor je vereniging

Wij helpen je met de AVG voor je vereniging

Bij AVG-support begrijpen we de uitdagingen die komen kijken bij het runnen van een vereniging. Daarom hebben we een oplossing ontwikkeld die naadloos aansluit op jouw behoeften. Een tool die je helpt met de AVG, zonder dat het ingewikkeld wordt.

Al veel verenigingsbestuurders hebben ervaren hoe gebruiksvriendelijk ons programma is. We zorgen voor duidelijke uitleg en staan klaar met persoonlijke ondersteuning. Zo kun je je aandacht houden bij wat echt belangrijk is: je vereniging laten bloeien. 

Ruim 40.000 organisaties gingen je voor

Uitbesteden is voor ons te duur. AVG-support.nl is begrijpelijk zodat ik het voor een groot deel zelf kan doen. En uitleggen. Dat is ook belangrijk, want iedereen in de vereniging moet zich er a an houden.

Amersfoorts Jeugdorkest

Amersfoorts Jeugdorkest

AVG-support zorgde voor nog meer bewustwording. We dachten dat we al goed bezig waren, maar door alle stappen in het stappenplan kwamen we erachter dat we sommige dingen nog niet goed op de rit hadden.

Dolfijn Begeleide Vakanties

Dolfijn Begeleide Vakanties

AVG. Eerst zag ik door de bomen het bos niet meer. Het programma gaf begrijpelijke uitleg per stap, waar – door het in de praktijk meeviel. Wat een opluchting! 

VVE Pinksterbloemplein

VVE Pinksterbloemplein

Dit zegt de wet:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 2018 van toepassing op alle organisaties binnen de EU, inclusief verenigingen, van sportclubs tot culturele groepen en liefdadigheidsorganisaties.

Krijg hulp om op alle vlakken aan de AVG te voldoen

Krijg hulp om op alle vlakken aan de AVG te voldoen

De AVG omvat meer dan je denkt. In de online werkomgeving pas je de AVG toe in alle lagen van je organisatie. Van juridisch advies tot het afstemmen met IT-systemen, van het opstellen van werkprotocollen tot de uitvoering door medewerkers.

Probeer 30 dagen gratis

Veelgestelde vragen over privacy bij verenigingen

Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Europese wetgeving die bepaalt hoe organisaties, inclusief verenigingen, persoonsgegevens moeten verzamelen en verwerken. Dit omvat regels voor het verkrijgen van toestemming, de beveiliging van gegevens en de rechten van leden.

Hoe moeten verenigingen toestemming vragen voor gegevensverwerking?

Verenigingen moeten expliciete toestemming vragen van hun leden voor het verwerken van hun persoonsgegevens. Dit kan via een toestemmingsformulier, waarin duidelijk wordt uitgelegd welke gegevens worden verzameld en voor welk doel.

Hoe lang mogen verenigingen persoonsgegevens bewaren?

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Verenigingen moeten een bewaarbeleid opstellen dat duidelijk maakt hoe lang verschillende soorten gegevens worden bewaard en wanneer ze worden vernietigd.

Wat moet een vereniging doen om aan de AVG te voldoen?

Verenigingen kunnen de volgende stappen nemen om aan de AVG te voldoen:
– Maak een overzicht van alle verwerkte persoonsgegevens.
– Vraag expliciete toestemming van leden voor de verwerking van persoonsgegevens.
– Stel een duidelijke privacyverklaring op en zorg dat deze eenvoudig toegankelijk is.
– Implementeer passende beveiligingsmaatregelen.
– Stel een beleid op voor gegevensbewaring en -vernietiging.
– Informeer en train bestuursleden en vrijwilligers over de AVG en het belang van gegevensbescherming.
– Stel een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan als dat nodig is.

Wat moeten verenigingen doen bij een datalek?

Bij een datalek moeten verenigingen dit onmiddellijk melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien nodig, de betrokken leden informeren. Ze moeten ook maatregelen nemen om verdere datalekken te voorkomen.

Wat zijn de gevolgen als verenigingen niet aan de AVG voldoen?

Als verenigingen niet voldoen aan de AVG, kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) sancties opleggen zoals boetes, dwangsommen, verwerkingsverboden, berispingen of waarschuwingen.

Waarom moeten verenigingen aan de AVG voldoen?

Verenigingen verwerken vaak persoonsgegevens van hun leden, zoals namen, adressen en geboortedata. De AVG zorgt ervoor dat deze gegevens op een veilige en verantwoorde manier worden behandeld, zodat de privacy van de leden wordt beschermd.

Welke persoonsgegevens mogen verenigingen verzamelen?

Verenigingen mogen alleen persoonsgegevens verzamelen die noodzakelijk zijn voor hun doeleinden, zoals ledenadministratie en communicatie. Dit kan onder andere namen, contactgegevens en lidmaatschapsinformatie omvatten. Gevoelige gegevens, zoals medische informatie, mogen alleen met expliciete toestemming worden verzameld.

Wat moet er in een privacyverklaring van een vereniging staan?

Een privacyverklaring moet beschrijven welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze gegevens worden verzameld, hoe lang ze worden bewaard, en welke rechten de leden hebben. De verklaring moet eenvoudig toegankelijk zijn, bijvoorbeeld op de website van de vereniging, en regelmatig worden bijgewerkt.

Hoe moeten verenigingen gegevens beveiligen?

Verenigingen moeten passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen. Dit omvat het gebruik van beveiligde systemen, het beperken van toegang tot gegevens tot alleen die personen die ze nodig hebben, en het regelmatig controleren en bijwerken van beveiligingsmaatregelen.

Wat zijn de regels voor het delen van foto’s en video’s binnen de vereniging?

Voor het delen van foto’s en video’s van leden is expliciete toestemming vereist. Verenigingen moeten duidelijk aangeven hoe deze media worden gebruikt en waar ze worden gepubliceerd (bijvoorbeeld op de website of social media).

Moeten verenigingen een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aanstellen?

Verenigingen zijn verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen als zij op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken. Deze FG houdt toezicht op de naleving van de AVG binnen de vereniging en fungeert als aanspreekpunt voor privacyvragen.

Hoe moeten verenigingen omgaan met de gegevens van hun vrijwilligers?

De AVG geldt ook voor de persoonsgegevens van vrijwilligers. Verenigingen moeten zorgen voor een juiste verwerking, beveiliging en transparantie over hoe deze gegevens worden gebruikt. Toestemming van vrijwilligers is noodzakelijk voor het verwerken van hun bijzondere persoonsgegevens.