De Nederlandse Associatie (DNA) stimuleert kennis- en ervaringsuitwisseling bij verenigingen. Met ruim 165 verenigingen die lid zijn heeft DNA een groot en krachtig netwerk. Samen met onze partners zorgen we voor onderlinge kennisdeling en worden er waardevolle relaties opgebouwd!

DNA was nauw betrokken bij de lancering van AVG-support.