De privacyverklaring

Om te voldoen aan de AVG is een privacyverklaring op je website essentieel. Zonder zo’n verklaring voldoe je niet aan de eisen van de AVG.

Wil je niet alleen een correcte privacyverklaring, maar aan alle wettelijke eisen voldoen? In de online werkomgeving van AVG-support doorloop je stap voor stap alle AVG-aandachtspunten. Bij elke stap vul je in hoe het bij jouw bedrijf geregeld is. Aan het einde sla je alles op en kun je aantonen dat jij de AVG goed geregeld hebt.

Probeer ons support-programma

  • Online werkomgeving met checklisten
  • Zichtbaar resultaat in de vorm van AVG OK-vignet
  • Toegang tot juridisch advies en hulp
Start direct

Wat is een privacyverklaring?

Een privacyverklaring is een document dat specifiek is opgesteld om te informeren over hoe een organisatie omgaat met persoonlijke gegevens van individuen. Het is een belangrijk document dat ervoor zorgt dat mensen begrijpen wat er met hun persoonlijke gegevens gebeurt wanneer ze deze delen met een organisatie.

Een privacyverklaring is vaak te vinden op de website van een organisatie, of in de voorwaarden van een app of service die de organisatie aanbiedt. Het is bedoeld om te voldoen aan wettelijke vereisten op het gebied van privacy en om mensen te informeren over hoe hun persoonlijke gegevens worden gebruikt en beveiligd.

In een privacyverklaring staat welke persoonlijke gegevens een organisatie verzamelt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor het aanbieden van producten of diensten, het verzenden van marketingberichten of het verbeteren van een website of app.

Daarnaast bevat een privacyverklaring informatie over hoe lang een organisatie persoonlijke gegevens bewaart en of deze gegevens worden gedeeld met derden. Het is ook belangrijk om te vermelden hoe een organisatie de persoonlijke gegevens beveiligt en wat de rechten zijn van individuen met betrekking tot hun gegevens, zoals het recht om deze te laten verwijderen of te corrigeren.

Een privacyverklaring is niet alleen van toepassing op websites, maar ook op elke andere manier waarop een organisatie persoonlijke gegevens verzamelt, zoals via papieren formulieren of telefonische enquĂȘtes.

Een privacyverklaring is een van de manieren om te voldoen aan de wettelijke vereisten op het gebied van privacy, zoals is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Deze wet stelt specifieke eisen aan hoe organisaties omgaan met persoonlijke gegevens en hoe ze deze moeten beschermen.

De regels voor een goede privacyverklaring

Mensen moeten jouw privacyverklaring makkelijk kunnen vinden. Plaats hem daarom op je website en verwijs ernaar in documenten en e-mails. Daarnaast is het belangrijk dat de informatie in jouw privacyverklaring voor iedereen goed te begrijpen is. Zorg ervoor dat je duidelijke en eenvoudige taal gebruikt en vermijdt vaktermen.

In het algemeen gelden de volgende regels voor privacyverklaringen:

Regelmatig checken

Het is belangrijk om regelmatig te checken of je privacyverklaring nog geldig is. Er kunnen zich namelijk situaties voordoen waarbij je privacyverklaring moet worden aangepast. Een van de belangrijkste redenen is wanneer er veranderingen zijn in de wetgeving op het gebied van privacy. Als de wetgeving verandert, moeten organisaties hun privacyverklaring aanpassen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de nieuwe eisen.

Daarnaast kan een organisatie haar privacyverklaring aanpassen als er veranderingen zijn in hoe ze persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt. Als je bijvoorbeeld nieuwe producten of diensten gaat aanbieden, kan het nodig zijn om de privacyverklaring aan te passen om te beschrijven hoe de persoonlijke gegevens van klanten voor deze nieuwe producten of diensten worden gebruikt.

Een andere situatie kan zich voordoen als er veranderingen zijn in hoe je persoonlijke gegevens beveiligt. Als je bijvoorbeeld een nieuw beveiligingssysteem implementeert of als er een datalek is, moet je de privacyverklaring aanpassen om deze veranderingen te vermelden en om te laten zien hoe je ervoor zorgt dat persoonlijke gegevens veilig blijven.

Maar ook als je nieuwe samenwerkingsverbanden aangaat of nieuwe marketingpartners aan boord brengt, kan het nodig zijn om de privacyverklaring aan te passen om te beschrijven hoe de persoonlijke gegevens van klanten met deze derden worden gedeeld.

Controle

Als je persoonsgegevens verwerkt moet je kunnen aantonen dat je je aan de privacywetgeving (AVG) houdt. Dit wordt de verantwoordingsplicht genoemd. Deze plicht geldt ook voor de privacyverklaring. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan dit controleren.

De AP is een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit in Nederland die toeziet op het naleven van de wetgeving op het gebied van privacy.

Een van de manieren waarop de AP controleert of organisaties voldoen aan de wetgeving, is door te kijken naar de privacyverklaring van de organisatie. De AP zal bijvoorbeeld controleren of de privacyverklaring duidelijk is en of deze voldoet aan de eisen van de AVG.

Daarnaast kan de AP ook onderzoek doen naar de praktijken van een organisatie op het gebied van privacy, zoals hoe ze persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beveiligen. Als wordt geconstateerd dat een organisatie niet voldoet aan de wetgeving, kan ze maatregelen opleggen, zoals het geven van aanwijzingen of het opleggen van boetes.