Hoe zorg je voor AVG-bewustwording binnen je organisatie?

Het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een continue inspanning die iedereen binnen de organisatie aangaat. Bewustwording van de AVG onder medewerkers en vrijwilligers is cruciaal om persoonsgegevens goed te beschermen. Hier zijn enkele handige tips en methoden om AVG-bewustwording binnen je organisatie te vergroten:

Handige tips voor het trainen van medewerkers en vrijwilligers

 1. Organiseer regelmatige trainingssessies:
  • Plan jaarlijkse of halfjaarlijkse trainingssessies waarin de basisprincipes van de AVG worden uitgelegd.
  • Maak gebruik van interactieve methoden zoals workshops en groepsdiscussies om medewerkers en vrijwilligers actief te betrekken.
 2. Gebruik praktijkvoorbeelden:
  • Leg de AVG uit aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, zoals wat te doen bij het delen van foto’s op social media of het bijhouden van klantgegevens.
  • Bespreek mogelijke scenario’s en hoe medewerkers daarop moeten reageren.
 3. Maak gebruik van e-learning modules:
  • Voorzie medewerkers van online trainingen die ze in hun eigen tijd kunnen volgen.
  • Gebruik de videotrainingen die beschikbaar zijn binnen het AVG-support programma.
 4. Stel een AVG-coördinator aan:
  • Benoem een medewerker als AVG-coördinator die fungeert als aanspreekpunt voor vragen en ondersteuning biedt bij het naleven van de AVG-regels.
  • De AVG-coördinator kan ook verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van veranderingen in de wetgeving en het informeren van de rest van de organisatie.

Materialen en methoden om bewustzijn te vergroten

 1. Gebruik duidelijke en toegankelijke materialen:
  • Creëer gemakkelijk te begrijpen documenten zoals handleidingen, FAQ’s en infographics over de AVG.
  • Hang posters op in de werkruimte met kernpunten over AVG-naleving.
 2. Maak gebruik van de online werkomgeving van AVG-support.nl:
  • Binnen het AVG-support programma kun je gebruik maken van een online werkomgeving waarin alle stappen van de AVG duidelijk worden uitgelegd.
  • Deze werkomgeving biedt ook modelcontracten, templates en een voorbeeld privacyverklaring die direct kunnen worden toegepast binnen je organisatie.
 3. Communiceer regelmatig over AVG-zaken:
  • Gebruik nieuwsbrieven, e-mails en vergaderingen om medewerkers op de hoogte te houden van belangrijke AVG-informatie en updates.
  • Bespreek tijdens vergaderingen regelmatig de voortgang en eventuele problemen met betrekking tot de AVG-naleving.
 4. Organiseer een introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers en vrijwilligers:
  • Zorg ervoor dat nieuwe medewerkers een introductietraining krijgen over de AVG en hoe deze binnen de organisatie wordt nageleefd.
  • Geef hen toegang tot alle benodigde materialen en contactgegevens van de AVG-coördinator.
 5. Stimuleer een open cultuur voor vragen en feedback:
  • Moedig medewerkers aan om vragen te stellen en feedback te geven over de AVG-naleving.
  • Houd regelmatig bijeenkomsten om eventuele onduidelijkheden te bespreken en oplossingen te bieden.

Verwijs naar de gratis opleiding binnen het support-programma van AVG-support.nl

Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers goed op de hoogte zijn van de AVG en weten hoe ze deze in de praktijk moeten toepassen, biedt AVG-support.nl een gratis online opleiding aan. Deze opleiding is inbegrepen in het support-programma en helpt medewerkers om de basisprincipes van de AVG te begrijpen en toe te passen binnen hun organisatie.

Probeer 30 dagen gratis:

Met deze tips en materialen zorg je ervoor dat iedereen binnen de organisatie bewust is van de AVG en weet hoe ze persoonsgegevens correct moeten behandelen. Hierdoor wordt het risico op datalekken verminderd en voldoe je aan de wettelijke eisen.

Meer nieuws

Vinted krijgt miljoenenboete voor schending AVG-regels

Het kledingplatform Vinted heeft een boete van bijna 2,3 miljoen euro gekregen van de Litouwse privacytoezichthouder SDPI. Het bedrijf heeft de Europese AVG-privacywet overtreden door niet goed om te gaan met verzoeken van gebruikers om hun persoonlijke gegevens te verwijderen. Lees meer

Recente datalekken en praktische tips om ze te voorkomen

Datalekken zijn nog steeds een groot risico en kunnen elke organisatie treffen. Hier zijn drie recente voorbeelden die laten zien waarom we altijd alert moeten blijven op het beschermen van persoonlijke gegevens. Lees meer

Hoe zorg je voor AVG-bewustwording binnen je organisatie?

Het naleven van de AVG is een gezamenlijke inspanning van iedereen in de organisatie. Maar hoe betrrek je medewerkers of vrijwilligers hierbij? In dit artikel delen we praktische tips en methoden om de AVG-bewustwording binnen jouw organisatie te vergroten.  Lees meer