Wat is een verwerkersovereenkomst? Een gids voor AVG-naleving

Verwerkersovereenkomst

In het tijdperk van digitale informatie en gegevensverwerking is privacybescherming een cruciaal onderwerp geworden voor zowel organisaties als individuen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een regelgeving van de Europese Unie, speelt hierin een sleutelrol. Een van de belangrijkste aspecten van de AVG is de verwerkersovereenkomst. Maar wat houdt dit precies in en waarom is het zo belangrijk?

Wat is een verwerkersovereenkomst?

Een verwerkersovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen twee partijen: de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker. Deze overeenkomst is verplicht wanneer persoonsgegevens worden verwerkt door een externe partij, oftewel de verwerker, namens de verwerkingsverantwoordelijke.

De rollen: verantwoordelijke en verwerker

  • Verwerkingsverantwoordelijke: Dit is de entiteit die bepaalt waarom en hoe persoonsgegevens worden verwerkt. Bijvoorbeeld, een bedrijf dat klantgegevens verzamelt voor marketingdoeleinden.
  • Verwerker: De partij die in opdracht van de verantwoordelijke de gegevens verwerkt. Dit kan een cloudserviceprovider zijn die de gegevens opslaat en beheert.

Belang van de verwerkersovereenkomst

De verwerkersovereenkomst is cruciaal om te waarborgen dat beide partijen de privacy en bescherming van persoonsgegevens serieus nemen en in overeenstemming met de AVG handelen. Het biedt een duidelijk kader voor de verantwoordelijkheden en verwachtingen van beide partijen.

De onderdelen van een verwerkersovereenkomst

Doel en duur

Dit onderdeel specificeert het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en de periode gedurende welke de gegevens zullen worden verwerkt. Het is belangrijk dat het doel duidelijk en specifiek is, zodat er geen onduidelijkheid bestaat over de intentie van de gegevensverwerking. De duur kan variëren afhankelijk van het project of de dienst. H3 Soort persoonsgegevens Hier worden de specifieke soorten persoonsgegevens die verwerkt zullen worden, gedetailleerd beschreven. Dit kan variëren van basisinformatie zoals naam en e-mailadres tot meer gevoelige gegevens zoals financiële informatie of gezondheidsgegevens. H3 Verwerkingsinstructies Dit deel van de overeenkomst bevat gedetailleerde instructies over hoe de persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Het kan richtlijnen bevatten over de methoden

Beveiligingsmaatregelen

Hier worden de specifieke technische en organisatorische maatregelen uiteengezet die de verwerker moet nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of vernietiging. Dit kan encryptie, firewalls, en regelmatige beveiligingstests omvatten.

Subverwerkers

Dit onderdeel bepaalt de voorwaarden waaronder de verwerker subverwerkers mag inschakelen. Het moet duidelijk zijn dat subverwerkers dezelfde verplichtingen hebben als de hoofdverwerker en dat er toestemming nodig is voor het gebruik van subverwerkers.

Rechten en Verplichtingen

Dit segment omvat de rechten en verplichtingen van zowel de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerker. Het omvat vaak clausules over geheimhouding, de verplichting om de AVG en andere relevante wetgeving na te leven, en de rechten van betrokkenen.

Datalekken en Audits

Hier worden de procedures beschreven voor het omgaan met datalekken, inclusief meldingsplichten en reactietijden. Ook worden afspraken gemaakt over het recht en de procedure voor het uitvoeren van audits om naleving van de overeenkomst te verifiëren.

Aansprakelijkheid en sancties

Dit deel behandelt de aansprakelijkheid van partijen bij niet-naleving van de overeenkomst en de AVG. Het kan ook de mogelijke sancties omvatten die kunnen worden opgelegd bij overtredingen, zoals boetes of schadeclaims.

Waarom is een verwerkersovereenkomst noodzakelijk?

Zonder een verwerkersovereenkomst riskeren beide partijen hoge boetes, die kunnen oplopen tot 10 miljoen euro of 2% van de wereldwijde omzet. Bovendien zorgt het voor een duidelijke structuur en verantwoordelijkheid, wat essentieel is voor het beschermen van persoonsgegevens.

Verschil met bewerkersovereenkomst

De verwerkersovereenkomst is een fundamenteel onderdeel van de AVG en speelt een cruciale rol in de bescherming van persoonsgegevens. Het zorgt voor duidelijkheid en verantwoordelijkheid tussen de verwerking verantwoordelijke en de verwerker. Voor elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt of laat verwerken, is het essentieel om deze overeenkomst zorgvuldig op te stellen en na te leven. Nog meer weten over d

Voor de invoering van de AVG werd de term ‘bewerkersovereenkomst’ gebruikt. De verwerkersovereenkomst vervangt deze term, maar de essentie blijft hetzelfde: het regelen van de verwerking van persoonsgegevens door een derde partij.

Probeer AVG-support.nl 30 dagen gratis

Wil je eenvoudig voldoen aan de AVG regels? AVG-support.nl helpt je te doen wat nodig is.

  • toets je organisatie en neem noodzakelijke maatregelen
  • maak gebruik van alle juridische documenten
  • behaal het AVG OK-vignet en laat zien dat je privacy serieus neemt

Ontdek zelf hoe het werkt. Maak een gratis proefaccount aan.

Meest gestelde vragen

Wat is een verwerkersovereenkomst?

Een verwerkersovereenkomst is een contract tussen een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker. In de overeenkomst staan de voorwaarden voor het verwerken van persoonsgegevens.

Wat moet er in een verwerkersovereenkomst staan?

Er zijn duidelijke richtlijnen waaraan een verwerkersovereenkomst moet voldoen. Er moet oa informatie in staan over de verwerking van persoonsgegevens, de duur van de verwerking, de verplichtingen van de verwerker en beveiligingsmaatregelen.

Kunnen er boetes worden opgelegd als er geen verwerkersovereenkomst is?

Het opstellen van verwerkersovereenkomsten is niet vrijblijvend. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan boetes opleggen als dit niet is gedaan. De hoogte van de boete kan hoog oplopen. Afhankelijk van de ernst van overtreding zijn boetes tot 10 miljoen euro of 2% van de wereldwijde jaaromzet mogelijk.

Heb ik een verwerkersovereenkomst nodig?

Ja, als je als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens laat verwerken door een externe partij, zoals een verwerker, is een Verwerkersovereenkomst vereist.

Wie maakt de verwerkersovereenkomst?

De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het opstellen van de Verwerkersovereenkomst, maar beide partijen kunnen samenwerken om deze op te stellen.

Waar moet je op letten bij een verwerkersovereenkomst?

Let op dat alle wettelijke vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden opgenomen, zoals de rechten en verplichtingen van beide partijen, beveiligingsmaatregelen en meldingsprocedures voor datalekken.

Wie is verantwoordelijk voor verwerkersovereenkomst?

De verwerkingsverantwoordelijke is primair verantwoordelijk voor de Verwerkersovereenkomst, maar beide partijen moeten de overeenkomst naleven en samenwerken om aan de vereisten te voldoen.

Hoe lang is een verwerkersovereenkomst geldig?

De Verwerkersovereenkomst blijft van kracht zolang de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt en eindigt wanneer de verwerking stopt of wanneer de overeenkomst wordt beëindigd, afhankelijk van wat het eerst komt.

Meer nieuws

AVG voor webwinkels: privacy in de praktijk

Er gelden strenge regels voor webshops als het gaat om het verzamelen, verwerken en bewaren van persoonsgegevens. In dit artikel kijken we naar de belangrijkste eisen. Lees meer

Wat doet een Functionaris Gegevensbescherming?

Wat doet een Functionaris Gegevensbescherming eigenlijk, en waarom is het relevant voor ondernemers? In dit artikel gaan we dieper in op de rol van de FG. Lees meer

Wat zijn de plichten van de verwerker en de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkersovereenkomst regelt de samenwerking tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker. Maar wie heeft welke plichten? Lees meer