Zorg dat je AVG OK is!

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in de eerste negen maanden van 2022 al 16.000 datalekmeldingen ontvangen. Daarnaast verwacht de AP in 2022 ruim 17.000 klachten te ontvangen over privacy. Mensen zijn zich steeds bewuster van hun privacy en ze willen dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan.

Concreet betekent dit dat bedrijven en verenigingen de privacy goed op orde moeten hebben voor hun klanten en leden. Nieuw is nu dat je ook kunt laten zien dat je AVG OK bent. Dat kan met behulp van het AVG OK-vignet en toetsing door de Stichting AVG.

Het AVG OK-vignet wordt uitgereikt door de Stichting AVG via deelnemende partners aan bedrijven, praktijken, organisaties en verenigingen waarvan is vastgesteld dat ze voldoen aan de voorwaarden. Ben jij al deelnemer aan het AVG-support.nl? Als je het programma hebt ingevuld en actief gebruikt, mag je het AVG OK-vignet voeren.

Meer nieuws

AVG voor webwinkels: privacy in de praktijk

Er gelden strenge regels voor webshops als het gaat om het verzamelen, verwerken en bewaren van persoonsgegevens. In dit artikel kijken we naar de belangrijkste eisen. Lees meer

Wat doet een Functionaris Gegevensbescherming?

Wat doet een Functionaris Gegevensbescherming eigenlijk, en waarom is het relevant voor ondernemers? In dit artikel gaan we dieper in op de rol van de FG. Lees meer

Wat zijn de plichten van de verwerker en de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkersovereenkomst regelt de samenwerking tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker. Maar wie heeft welke plichten? Lees meer