Het recht om vergeten te worden – AVG in de praktijk

Het recht om vergeten te worden - AVG in de praktijk

Het recht om vergeten te worden is een van de belangrijkste privacyrechten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het staat ook bekend als het recht op vergetelheid. In dit artikel lees je wat dit recht inhoudt, waarom het belangrijk is en hoe iemand dit recht kan uitoefenen.

Het recht om vergeten te worden houdt in dat je het recht hebt om te eisen dat de over jou verzamelde en verwerkte persoonsgegevens worden verwijderd. Organisaties, bedrijven of websites die jouw persoonsgegevens hebben, moeten deze dus deleten als iemand daarom vraagt. 

Het recht op vergetelheid is bedacht om individuen meer controle te geven over hun persoonsgegevens. Ook is hun privacy beter beschermd, is de gedachte. Het stelt personen in staat om hun online reputatie te beschermen. Ook zorgt het ervoor dat informatie die niet langer relevant is, niet meer beschikbaar is voor het grote publiek.

De verwerkersovereenkomst fungeert als een contractuele basis om ervoor te zorgen dat het recht op vergetelheid adequaat wordt afgehandeld tussen de betrokken partijen.

Wanneer roept iemand het recht in om vergeten te worden?

Iemand kan meerdere redenen hebben om het recht op vergetelheid in te roepen. Dit is vooral relevant als persoonsgegevens onjuist, onvolledig of verouderd zijn. Of als de verwerking van gegevens onrechtmatig is. 

Er zijn ook andere redenen om dit recht in te roepen. De eerste reden betreft het geval dat de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Verder kan de persoon die de gegevens heeft verstrekt, zijn of haar toestemming intrekken. 

Daarnaast zijn er twee situaties waarin jouw gegevens mogelijk gewist worden. De eerste situatie is als de organisatie verplicht is om jouw gegevens na een bepaalde tijd te verwijderen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verlopen.

Het tweede geval gaat om apps of websites die gericht zijn op kinderen. Is of was iemand jonger dan 16 jaar en zijn of haar persoonsgegevens verzameld via een app of website? Dan moet een organisatie de persoonsgegevens verwijderen.

Een voorbeeld van het recht om vergeten te worden is te zien in het volgende scenario:

Stel je voor dat Piet op een dag besluit dat hij niet langer wil dat zijn naam en foto verschijnen op de website van een lokale krant. Hij herinnert zich dat hij jaren geleden in een artikel werd genoemd. Dat was in verband met een incident dat plaatsvond op zijn werkplek. Hij werkt niet langer bij dat bedrijf. Ook heeft het incident lang geleden plaatsgevonden. Toch maakt Piet zich nog steeds zorgen. Die gaan over de mogelijke negatieve gevolgen van het artikel voor zijn huidige baan en persoonlijke leven.

Piet heeft het recht om vergeten te worden onder de AVG-wetgeving. Hij kan dus de krant verzoeken om zijn naam en foto te verwijderen uit het artikel. Dit kan door een verzoek om gegevensverwijdering. Daarin geeft hij aan dat hij niet langer toestemming geeft voor het gebruik van zijn persoonsgegevens.

De krant zal het verzoek van Piet moeten beoordelen. Als de krant het verzoek inwilligt, verwijdert deze zijn persoonsgegevens uit het artikel. Dit betekent dat zijn naam en foto niet langer beschikbaar zijn op de website van de krant. Ook duiken die niet meer op in zoekresultaten op het internet.

Het recht om vergeten te worden

Beperkingen op het recht op vergetelheid

Het recht om vergeten te worden is niet onbeperkt. Er zijn uitzonderingen. Een voorbeeld. Als de verwerking van de gegevens noodzakelijk is vanwege het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, kan iemand het recht op vergetelheid niet uitoefenen. Dit geldt ook als de verwerking van gegevens noodzakelijk is voor juridische doeleinden.

Een voorbeeld van een situatie waarin het recht om vergeten te worden niet slaagt, is de volgende:

Laten we zeggen dat een persoon genaamd Maria heeft gevraagd om te worden vergeten. Dat doet ze in verband met een artikel dat over haar is geschreven op een nieuwswebsite. Het artikel gaat over een incident dat plaatsvond op haar werkplek. Daarbij was zij betrokken. Maria beweert dat de feiten in het artikel niet accuraat zijn. Ook geeft ze aan dat het artikel haar reputatie en carrière heeft beschadigd. Ze dient een verzoek in bij de nieuwswebsite. Daarin vraagt ze om het artikel te verwijderen en haar naam en foto niet langer te tonen.

De nieuwswebsite beoordeelt het verzoek van Maria. De website concludeert dat het artikel juist is geschreven en accuraat is. Ze besluiten daarom om Maria’s verzoek af te wijzen. Kortom: ze verwijderen het artikel niet en ook anonimiseren ze haar naam en foto niet.

Hoewel Maria het recht heeft om vergeten te worden, is dit in deze situatie niet van toepassing. De informatie in het artikel is accuraat. Bovendien weegt het publieke belang om op de hoogte te blijven van nieuws en informatie zwaarder dan het recht op vergetelheid van Maria.

Kortweg geldt het recht op vergetelheid niet als:

  • de verwerking nodig is voor de vrijheid van meningsuiting en informatie;
  • het wettelijk verplicht is om de gegevens te verwerken;
  • de gegevens nodig zijn voor een taak van openbaar gezag of algemeen belang;
  • de gegevens nodig zijn voor een taak op het gebied van volksgezondheid;
  • de gegevens in het algemeen belang gearchiveerd moeten worden;
  • de gegevens nodig zijn voor een rechtsvordering.

Daarnaast zijn er algemene uitzonderingen op iemands privacyrechten. In bijzondere gevallen kan je als organisatie een verzoek afwijzen. Dat is zo als het belang van jouw organisatie of de rechten en vrijheden van anderen zwaarder wegen dan iemand privacyrecht.

Als je een verzoek om vergeten te worden afwijst, moet je laten zien dat het belang van de organisatie of de rechten en vrijheden van anderen zwaarder wegen dan het privacyrecht van de betrokkene. Bepaal dus of het in dit specifieke geval rechtvaardig is om iemands persoonsgegevens te bewaren en te gebruiken. Dat doe je dus ondanks het verzoek om deze te laten verwijderen.

Wat moet je doen als iemand zijn recht op vergetelheid inroept?

Als iemand wilt dat zijn persoonsgegevens worden verwijderd, neemt diegene een aantal stappen. De eerste stap is het opnemen van contact met de organisatie die de gegevens heeft verzameld. Jouw organisatie moet dan de gegevens verwijderen als de redenen die in de AVG worden genoemd, van toepassing zijn. Weigert jouw organisatie de gegevens te verwijderen? Dan kan deze persoon een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat is de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

In het geval van Maria heeft zij nog steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de AP. Dat doet ze als zij van mening is dat de nieuwswebsite haar privacyrechten schendt. Ze kan ook besluiten om juridische stappen te ondernemen tegen de nieuwswebsite. Dat kan als zij vindt dat het artikel lasterlijk of onjuist is.

Is jouw bedrijf al AVG OK?

Het recht om vergeten te worden is slechts een van de aandachtspunten van de AVG. Om te voldoen aan de AVG, moeten organisaties een reeks maatregelen nemen. Die gaan over het beschermen van persoonsgegevens en het waarborgen van privacy.

Als je alles wilt regelen en zeker wilt zijn dat je voldoet aan de AVG, dan is het AVG-support.nl ideaal om te gebruiken. AVG-support.nl is een online tool waarmee organisaties kunnen voldoen aan de AVG. Het programma biedt een stap-voor-stap handleiding. Die helpt organisaties bij het implementeren van de juiste maatregelen om persoonsgegevens te beschermen. Ook waarborg je dat je bedrijf voldoet aan de AVG.

Probeer AVG-support.nl 30 dagen gratis

Wil je eenvoudig voldoen aan de AVG regels? AVG-support.nl helpt je te doen wat nodig is.

  • toets je organisatie en neem noodzakelijke maatregelen
  • maak gebruik van alle juridische documenten
  • behaal het AVG OK-vignet en laat zien dat je privacy serieus neemt

Ontdek zelf hoe het werkt. Maak een gratis proefaccount aan.

Veelgestelde vragen over het recht op vergetelheid

Wat is het recht om vergeten te worden precies?

Het recht om vergeten te worden geeft individuen het recht om hun persoonsgegevens te laten verwijderen door een organisatie die deze gegevens verzamelt en verwerkt. Het heet ook wel het recht op vergetelheid. Dit recht is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

In welke situaties kan iemand een beroep doen op het recht om vergeten te worden?

Iemand kan in een aantal gevallen gebruik maken van het recht om vergeten te worden. Dat geldt ten eerste als je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Ten tweede kan dat als de klant zijn toestemming voor het gebruik van de gegevens intrekt. Ten derde mag je klant dat doen als de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. En tot slot kan je klant bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens en daarom vergeten worden. Dit recht is niet absoluut. In bepaalde situaties hoeft jouw organisatie de gegevens niet te verwijderen.

Wat zijn de gevolgen voor organisaties die het recht om vergeten te worden schenden?

Organisaties die het recht om vergeten te worden schenden, zijn eventueel aansprakelijk voor schade. Het gaat om schade die de betrokken persoon heeft geleden als gevolg van de inbreuk. Bovendien kan de toezichthouder op het gebied van gegevensbescherming (de Autoriteit Persoonsgegevens) een boete opleggen aan de organisatie. Dat is afhankelijk van de ernst van de schending en de omvang van de gevolgen ervan.

Meer nieuws

AVG voor webwinkels: privacy in de praktijk

Er gelden strenge regels voor webshops als het gaat om het verzamelen, verwerken en bewaren van persoonsgegevens. In dit artikel kijken we naar de belangrijkste eisen. Lees meer

Wat doet een Functionaris Gegevensbescherming?

Wat doet een Functionaris Gegevensbescherming eigenlijk, en waarom is het relevant voor ondernemers? In dit artikel gaan we dieper in op de rol van de FG. Lees meer

Wat zijn de plichten van de verwerker en de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkersovereenkomst regelt de samenwerking tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker. Maar wie heeft welke plichten? Lees meer