Welke opleiding voor Functionaris Gegevensbescherming?

FG Opleiding

De rol van Functionaris Gegevensbescherming (FG) is van vitaal belang in een wereld waar persoonlijke gegevens steeds waardevoller en kwetsbaarder worden. Maar welke opleiding is nodig om een FG te worden? In dit artikel zullen we bekijken welke opleidingsopties er zijn om deze belangrijke rol te vervullen en hoe je jezelf kunt voorbereiden op een carrière in gegevensbescherming.

Wat doet een Functionaris Gegevensbescherming?

Voordat we ingaan op de vereiste opleiding, laten we kort bespreken wat een FG eigenlijk doet. Een FG is verantwoordelijk voor het waarborgen van de gegevensbescherming binnen een organisatie. Ze houden toezicht op de naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming, adviseren over gegevensbeschermingskwesties, en fungeren als aanspreekpunt voor betrokkenen en toezichthoudende autoriteiten. In dit artikel zetten we de taken van een Functionaris Gegevensbescherming op een rij.

Vereiste kennis en vaardigheden

Om een FG te worden, is een combinatie van kennis en vaardigheden vereist. Enkele van de essentiële vaardigheden en competenties zijn onder andere:

 1. Kennis van gegevensbeschermingswetten: Begrip van wetten zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van cruciaal belang. De AVG is de Europese wet die de verwerking van persoonsgegevens reguleert.
 2. Technische kennis: Een goed begrip van IT-systemen en informatiebeveiliging is belangrijk, aangezien gegevens steeds vaker digitaal worden opgeslagen en verwerkt.
 3. Juridische en ethische aspecten: Inzicht in juridische en ethische kwesties met betrekking tot gegevensbescherming is nodig om de juiste beslissingen te nemen.
 4. Communicatieve vaardigheden: Omdat de FG fungeert als aanspreekpunt voor zowel interne medewerkers als externe partijen, zijn sterke communicatieve vaardigheden essentieel.

Opleidingsmogelijkheden

Er zijn verschillende opleidingsmogelijkheden beschikbaar voor diegenen die een FG willen worden. Hier zijn enkele van de meest gangbare:

 1. Rechtenstudie met specialisatie in privacyrecht: Een bachelor- en masteropleiding in rechten met een specialisatie in privacyrecht biedt een uitstekende basis voor een carrière als FG. Deze programma’s richten zich op juridische aspecten van gegevensbescherming.
 2. Informatiebeveiliging en cybersecurity: Opleidingen en certificeringen op het gebied van informatiebeveiliging en cybersecurity, zoals Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Information Security Manager (CISM), en Certified Information Systems Auditor (CISA), zijn waardevol voor het begrijpen van technische aspecten van gegevensbescherming.
 3. Gegevensbeschermingsspecialisaties: Sommige universiteiten en instellingen bieden specifieke programma’s aan die zich richten op gegevensbescherming en privacy. Deze opleidingen omvatten doorgaans zowel juridische als technische aspecten van gegevensbescherming.
 4. Certificeringen: Er zijn verschillende professionele certificeringen die specifiek gericht zijn op gegevensbescherming, zoals Certified Information Privacy Professional (CIPP) en Certified Information Privacy Manager (CIPM). Deze certificeringen kunnen een waardevolle aanvulling zijn op je opleiding.

Belang van voortdurende bijscholing

Gegevensbescherming is een zich snel ontwikkelend vakgebied. Het is essentieel voor een FG om voortdurend bij te blijven en hun kennis bij te werken om te voldoen aan de steeds veranderende regelgeving en dreigingen. Dit kan onder meer het volgen van aanvullende cursussen en het bijwonen van conferenties omvatten.

Conclusie

Een carrière als Functionaris Gegevensbescherming vereist een combinatie van juridische, technische en ethische kennis en vaardigheden. Er zijn verschillende opleidingsmogelijkheden beschikbaar, variërend van rechtenstudies met specialisatie in privacyrecht tot certificeringen op het gebied van gegevensbescherming. Het belangrijkste is om te blijven leren en je kennis up-to-date te houden, omdat gegevensbescherming een dynamisch vakgebied is. Met de juiste opleiding en voortdurende bijscholing kun je een waardevolle bijdrage leveren aan het beschermen van persoonsgegevens en de naleving van gegevensbeschermingswetten binnen je organisatie.

Probeer AVG-support.nl 30 dagen gratis

Wil je eenvoudig voldoen aan de AVG regels? AVG-support.nl helpt je te doen wat nodig is.

 • toets je organisatie en neem noodzakelijke maatregelen
 • maak gebruik van alle juridische documenten
 • behaal het AVG OK-vignet en laat zien dat je privacy serieus neemt

Ontdek zelf hoe het werkt. Maak een gratis proefaccount aan.

Veelgestelde vragen over de Functionaris Gegevensbescherming

Wat zijn de taken van een Functionaris Gegevensbescherming (FG)?

Een FG ziet toe op de naleving van de AVG binnen een organisatie. Dit omvat onder andere het adviseren van de organisatie over de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De FG fungeert ook als contactpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

Moet elke organisatie een Functionaris Gegevensbescherming hebben?

Niet elke organisatie hoeft een FG aan te stellen. Dit is alleen verplicht voor organisaties die op grote schaal persoonsgegevens verwerken. Of als de verwerking van persoonsgegevens een kernactiviteit is van de organisatie. Ook overheidsinstanties zijn verplicht om een FG te benoemen.

Wat zijn de vereisten voor een Functionaris Gegevensbescherming?

Een FG moet onafhankelijk zijn. Daarnaast moet de FG over voldoende kennis van privacyrecht beschikken. En de FG moet in staat zijn om de privacyrisico’s van de organisatie te beoordelen. Ten slotte is de Functionaris gegevensbescherming goed bereikbaar voor betrokkenen en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer nieuws

AVG voor webwinkels: privacy in de praktijk

Er gelden strenge regels voor webshops als het gaat om het verzamelen, verwerken en bewaren van persoonsgegevens. In dit artikel kijken we naar de belangrijkste eisen. Lees meer

Wat doet een Functionaris Gegevensbescherming?

Wat doet een Functionaris Gegevensbescherming eigenlijk, en waarom is het relevant voor ondernemers? In dit artikel gaan we dieper in op de rol van de FG. Lees meer

Wat zijn de plichten van de verwerker en de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkersovereenkomst regelt de samenwerking tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker. Maar wie heeft welke plichten? Lees meer